Smlouvy, dokumenty a návrhy na vklad do katastru lusknutím prstu.

ContractSupport zjednodušuje tvorbu smluv, dokumentů a návrhů na vklad do katastru nemovitostí při inženýringu staveb a majetkoprávním vypořádání týkající se věcných břemen.

Zjistit více
Informace o aplikaci

ContractSupport zrychlí a zlevní uzavírání smluv s vlastníky nemovitostí. Automatizuje generování správných textů do smluv o věcných břemenech a podporuje práci s daty katastru nemovitostí, čímž eliminuje možné chyby.

Digitální evidence

Už žádné hory papírů ani Excel sešity s tabulkami.

Katastrální data

Podpora práce a analýzy dat z katastru nemovitostí.

Smlouvy na klik

Generování všech smluv a dokumentů k vaší stavbě.

Návrhy na vklad

Předvyplnění návrhů na vklad do katastru nemovitostí.

Klíčové funkce aplikace

ContractSupport za Vás vyřeší

Pokročilou logiku tvorby smluv

Podporuje práci se šablonami smluv dle zadaných pravidel a podmínek včetně jejich naplnění oprávněnými subjekty. Logicky plní texty podle typu subjektu či daňové povinnosti a vypočítává výše náhrad předem definovanými vzorci.

Evidenci více staveb najednou

Jednoduše založíte a evidujete všechny vaše stavby. Aplikace umožňuje opakované používání sady vzorů = smlouva s logikou, příloha smlouvy a návrh na vklad do katastru nemovitostí na dalších a dalších stavbách.

Propojení s katastrem nemovitostí

Zpřístupňuje katastrální data o parcelách a vlastnících ze souboru GP VBř. Podporuje editaci záznamů věcných břemen, listů vlastnictví, vlastníků a smluv. Výhodou je možnost porovnání dat vůči aktuálnímu stavu parcel v RÚIAN.

Získání informací z geometrických plánů

Aplikace umožňuje přímé vložení dat z tabulky délek a ploch. Získanými informacemi dokáže doplnit stávající data věcných břemen. Navíc umí také automaticky převzít údaje z elektronických podpisů PDF souborů GP VBř.

Vygenerování smluv a dokumentů

Dle připravených vstupních dat aplikace vygeneruje smlouvy s přílohami a zpřístupní je ke stažení ve formátu Word. Výsledné dokumenty může uživatel editovat. Nalezne-li nějakou chybu, generování lze libovolněkrát opakovat.

Vytvoření návrhů na vklad do katastru

ContractSupport je propojen dálkovým přístupem s aplikací ČÚZK “Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí”. Jedním kliknutím elektronicky přenese údaje ze smluv do formuláře návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

Úroveň licencí služby

A cena? Méně než čekáte.

Ušetřete až 20 % ceny při nákupu licence na 3 roky.

BASIC

3.600

/ měsíc

bez 21% DPH

1 sada vzorů *
100 vytvořených smluv
3 uživatelé v týmu

Vybrat
POPULÁRNÍ

PROFI

7.200

/ měsíc

bez 21% DPH

2 sady vzorů *
300 vytvořených smluv
5 uživatelů v týmu

Vybrat

CORPORATE

14.400

/ měsíc

bez 21% DPH

4 sady vzorů *
900 vytvořených smluv
10 uživatelů v týmu

Vybrat

* Sada vzorů = smlouva s logikou, příloha smlouvy, návrh na vklad do katastru.

Ušetřete až 20 % ceny při nákupu licence na 3 roky.

BASIC

3.240

/ měsíc

bez 21% DPH

1 sada vzorů *
100 vytvořených smluv
3 uživatelé v týmu

Vybrat
POPULÁRNÍ

PROFI

6.480

/ měsíc

bez 21% DPH

2 sady vzorů *
300 vytvořených smluv
5 uživatelů v týmu

Vybrat

CORPORATE

12.960

/ měsíc

bez 21% DPH

4 sady vzorů *
900 vytvořených smluv
10 uživatelů v týmu

Vybrat

* Sada vzorů = smlouva s logikou, příloha smlouvy, návrh na vklad do katastru.

Ušetřete až 20 % ceny při nákupu licence na 3 roky.

BASIC

2.880

/ měsíc

bez 21% DPH

1 sada vzorů *
100 vytvořených smluv
3 uživatelé v týmu

Vybrat
POPULÁRNÍ

PROFI

5.760

/ měsíc

bez 21% DPH

2 sady vzorů *
300 vytvořených smluv
5 uživatelů v týmu

Vybrat

CORPORATE

11.520

/ měsíc

bez 21% DPH

4 sady vzorů *
900 vytvořených smluv
10 uživatelů v týmu

Vybrat

* Sada vzorů = smlouva s logikou, příloha smlouvy, návrh na vklad do katastru.

Kdo již aplikaci využívá

Naši spokojení zákazníci